cowid -bezpieczeństwo

cowid 19 zasady bezpieczeństwa

Na czs pandemii w trosce o  nasze wspólne zdrowie wrowadzamy zasady bezpieczeństwa:

Zredukowaliśmy ilość osób w grupach,

W przerwie między zajęciami pracownia jest dezynfekowana i naświetlana lampą UV. 

( podczas naświetlania nie można przebywać w pracowni.)

Sugerujemy pracę przy sztalugach (zachowanie dystansu).

Prosimy o:

Zasłanianie ust i nosa maseczkami (dotyczy wieku powyżej 4 roku życia).

Mycie rąk (dezynfekowanie) po wejściu do pracowni,

Nie wchodzenie do pracowni osób, które nie uczestniczą w zajęciach.

Nie uczestniczenie w zajęciach z objawami kaszlu, kataru i podwyższonej gorączki (objawy związane z alergią prosimy zgłaszać wcześniej w formularzu zgłoszeniowym). 

Rodziców/opiekunów by nie wchodzili do pracowni jeśli to nie jest konieczne.