Pracownia

formart logo
Nasz pracownia powstała w 1991 z myślą o młodych adeptach sztuki. Sztuki plastyczne są naszą pasją, hobby, pracą i sposobem spędzania wolnego czasu. Zachwyca nas twórczość dzieci, a praca z nimi daje nam dużo satysfakcji. Stworzyliśmy miejsce w którym młodego człowieka wprowadzamy w piękny magiczny świat sztuk plastycznych. Z radością obserwujemy jak rozkwita talent w młodych artystach .

Jesteśmy absolwentami krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w twórczości posługujemy się malarstwem olejnym, rysunkiem, ceramiką i technikami własnymi. . Prowadzimy zajęcia dla dzieci i młodzieży małym kameralnym gronie obejmujące rysunek, malarstwo, ceramikę i projektowanie graficzne. Rozmawiamy o sztuce, omawiamy techniki plastyczne, a starszych przygotowujemy do egzaminów wstępnych .